Skicka filer / Send us files

English version further down.

Då och då behöver vi ta emot filer från dig som kund. Oftast beror det på att kunden behöver hjälp med importer eller utskick. 

För att kunna fortsätta göra det har vi skapat en tjänst där vi centraliserar alla filer och efterföljer GDPR. 

Vi ber nu alla att från och med nu bara skicka filer med personuppgifter (mobilnummer, kundlistor osv) via följande länk:https://vhdmedia.wetransfer.com/.

Om du har frågor, vänligen kontakta din kontaktperson eller support@vhdmedia.se (Obs! Skicka inte filer med personuppgifter till din kontaktperson eller support@vhdmedia.se, använd endast detta formulär).

Vänliga hälsningar,

VHD

English:

Every now and then we need to receive files from you as a customer. Most often, the customer needs help with import or send outs.

In order to continue to do so, we have created a service which centralizes all files and complies with GDPR.

We now ask everyone to send only files with personal information (mobile numbers, client lists, etc.) to the following link: https://vhdmedia.wetransfer.com/.

If you have questions, please contact your Account Manager or support@vhdmedia.se (Note: Do not send files with personal data to your Account Manager or support@vhdmedia.se, use only this form). ​

Sincerely,

VHD