Snart flytt – Här kommer information!

Uppdatering/Update:

20180213:

Vi är fullt operativa en dag tidigare än planerat. Detta betyder att du som har supportärenden, åter igen är välkommen att få hjälp via telefon. Du når oss på 010-160 50 40.

Tack för din förståelse under tiden vi haft lite mindre service under vår flytt!

English:

We are fully operational one day earlier than planned. This means that if you have support issues you are welcome to get help by phone. You reach us at +46(0)10-160 50 40.

Thank you for your understanding meanwhile we had a little less service during our move!

/VHD Support

Tiden flyger i väg och det är snart dags att flytta in i våra nya lokaler. Spännande tycker vi! Därför vill vi informera dig om lite praktiska ting i och med att vi kommer ha begränsade öppettider. 

Vecka 6: Kontoret stänger 7 februari.

Vecka 7: Kontoret öppnar igen 14 februari.

OBS: Supporten är dock öppen som vanligt och nås på support@vhdmedia.se.

Under tiden för flytten enligt ovan kan vi inte ta emot support-samtal!

Vi hänvisar alla support-frågor till vår e-postadress!

Dear Customer, 
Time flies away and it is soon time for us to move into our new office. Exciting news, we think!

Therefore, we want to inform you about some practical things as we will have limited opening hour during our move.

Week 6: The office closes on February 7th.
Week 7: The office opens again February 14th.

NOTE: The support is, however, open as usual and can be accessed at support@vhdmedia.se.
During the time of the move, as described above, we can not receive support calls!
We refer all support questions to our email address!

Please visit www.vhdmedia.se/nyheter for the latest information.

We appreciate your understanding and wish you a good day!

If you have any questions, please email support@vhdmedia.se.