Vad, Varför & Hur om API

VAD

API står för Application Program Interface. En förkortning som för en utvecklare eller teknisk intresserad inte är något konstigt eller oklart, men som får en person som saknar tekniskt intresse att slå bakut.

VARFÖR

Man kan kort säga att ett API är en standard / protokoll som låter applikationer / program att enklare och tydligare kommunicera med varandra.
API protokollet har klara beslutsvägar som talar om hur en kommunikation skall ske och hur man också ska tolka in och utgående kommunikation. En slags tolk kan man säga. Där resultatet är att olika system kan dela information med varandra.

Vanliga användningsområden vi möter för vårt API är exempelvis:
•    Formulär som efter ifyllande ska auto-generera ett dokument för utskick
•    Aktivera en följd av händelser när något händer i ett system
•    Hämta information från ett befintligt system in i ett nytt
•    Automatiskt fylla i offentlig data så som adress och telefonnummer
•    Bygga en integration, exempelvis ett CRM-system, där man kan arbeta i ett system med hjälp av flera olika databaser/system.

HUR

Förenklat kan man förklara ett API på följande sätt: Du använder t ex en bärbar dator där du är tvungen att kopiera data från Google G Suite Kalkylblad till Microsoft Office Excel. I detta förslag används API.

På samma sätt är dessa API-er också nödvändiga för webben vilket hjälper till att göra det möjligt att kommunicera med tjänster som Google Maps eller Facebook. API: n är avgörande för webbaserade system, operativsystem, databassystem och hårdvaror eller datorprogram.

Kanske använder du Google:s inloggning till andra portaler och tjänster för att slippa skapa nytt konto överallt och för att använda samma inloggningsuppgifter? -Då använder du ett av Googles API:er.

Lika så om du t ex spelar ett spel på Facebook. Spelet använder sig av Facebooks API för att förstå vad du heter och kanske för att visa din profilbild på en topp 10 scoreboard.

Polisen använder API:er till Transportstyrelsen för att t ex få fram fordonsuppgifter och ägarförhållanden till ett fordon vid en fordonskontroll. Polisen har i sin tur ett eget system som via API:er har en stängd API-anslutning till Transportstyrelsen i realtid. Detta kallas API.

Ett API kan sägas vara ett ordnat sätt att hämta och lämna data. Det riktigt fina med ett API är att det är som en lego. Man kan sätta ihop det med en eller flera andra legobitar. Nyckeln är alltså att alla olika funktioner och system inte behöver finnas på ett och samma ställe eller byggt och driftat av samma person för att kunna samarbeta -med varandra.

Konkreta exempel med API-tjänster från oss:

Hos oss kan du nyttja alla våra tjänster via API. Du kan på ett effektivt och snabbt sätt nyttja redan byggda funktioner eller skapa egna. Styrkan ligger att skapa lösningar på problem som i dag finns i er verksamhet. Våra API:er i kombination av ert system och andra leverantörer skapar mervärde i form av nytta och tidsbesparande funktioner eller arbetsflöden från flera olika håll som i sin tur minimerar kostnadssidan.