Hur kan RCS hjälpa din kundklubb?

På senare tid har alternativa sätt att skicka meddelanden som företagare kommit. Det är bland annat Facebooks Messenger, WhatsApp och RCS för att nämna några. 

De två första har klara negativa sidor om man jämför med sms. RCS är dock en teknik som på riktigt kommer utmana sms så som vi känner till det idag. 

RCS står för Rich Communication Services – ett kommunikationsprotokoll som skapades av Google år 2007.

Men vad är då RCS?

Jo -funktionsmässigt motsvarar det SMS men med moderna och avancerade funktioner som du i dag finner i t ex Facebook Messenger och WhatsApp. Dina kundklubbs-medlemmar kommer kunna ta emot meddelanden från dig där text, bild och video lever i symbios. 

Den stora skillnaden med RCS är att ditt mobiltelefonnummer är knutet till din telefon och du kommer kunna skicka och ta emot meddelanden genom att bara veta motpartens mobiltelefonnummer.

Till skillnad mot tjänsterna ovan, som inte kan kommunicera med varandra, kommer alla appar och tjänster som implementerat stöd för RCS att kunna användas till att kommunicera sinsemellan. Det vill säga hur SMS fungerar idag – alla kan ta emot SMS.

För idag är en stor nackdel med t ex Facebook Messenger att kunden måste initiera kommunikationen, för att du som företagare ska kunna skicka meddelanden. I RCS finns inte denna begränsning. 

Många teleoperatörer har också uttryckt stöd för den framtida satsningen. Bland andra Tele2, Telenor och Telia är med på listan, tyvärr tar det tid. Apple förväntas joina RCS även om RCS är en Google uppfinning. Vi har det tekniska mer eller mindre klart och kommer aktivera detta så fort vi får klartecken från operatörer.

Vill du veta mer om RCS och vara förberedd? -Hör av dig!

Under tiden, innan RCS på riktigt lanseras är SMS den dominerade kanalen att använda för att skicka meddelanden till sina kunder via kundklubbar eller andra lojalitetsprogram. Självklart kan du börja skicka sms redan idag via vår sms-gateway. 

Läs mer:

Läs mer om alla våra tjänster, här.

Be om ett gratis demo-konto, här.

Kontakta oss, här.