Vad, Varför & Hur om GDPR

VHD har länge arbetat med att vara redo och att efterleva GDPR den 25 maj 2018. Vi har sen starten 2008 noggrant och proaktivt arbetat för att skydda alla personuppgifter vi på ett eller annat sätt hanterar.

Stegen från PuL till GDPR inom VHD i vad gäller tanke, rutin, dokumentation och infrastruktur har varit naturliga och självklara. Många delar har sedan starten 2008 funnits på plats hos oss. Vi har alltid och kommer alltid ta andra personers uppgifter som något oerhört viktigt att skydda.

Du som privatperson och du som kund till oss ska känna en tillit till oss som leverantör. Vi kommer fortsätta i samma anda att bara behandla våra kunders data, strikt i enlighet med vad avtalet och samarbetet säger mellan oss och till inget annat. 

Vi kommer inför 25 maj återkomma med ytterligare information till dig som kund. 

Har du frågor till oss? E-posta dem till support@vhdmedia.se.

VAD

GDPR – Dataskyddsförordningen

Man kan förenklat säga att GDPR är en uppgradering från dagens personuppgiftslag (PuL).  Lagen innebär att varje individ stärker sin rätt till sina personuppgifter och sin integritet, man har även rätt att bli bortglömd. Helt enkel ta kontrollen över sina personuppgifter!

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska är den nya lagen om personuppgifter som gäller för alla länder i EU. Den nya lagen träder i kraft den 25:e maj 2018. GDPR gäller samtliga organisationer och företag som sparar och behandlar personuppgifter.

Den nya lagen ger utökade rättigheter för privatpersoner och ställer samtidigt hårdare krav på processer vad gäller hantering av personuppgifter. Ett annat starkt skäl till den nya dataskyddsförordningen inom EU är att bygga trygga relationer och få alla länder att följa ett och samma regelverk. Det skapar en trygghet som tidigare saknats.

GDPR stärker rätten till integritet och ger återigen varje individ makten över sin egna personuppgifter. Det är inte längre ett företag, en organisation eller en myndighet som äger informationen. Från och med nu hanterar eller behandlar de istället informationen.

VARFÖR

Vi som företagare måste börja tänka på hur vi hanterar personuppgifter, vart vi lagrar dessa och varför vi vill ha dom.  Men även hur vi gör när en person inte längre vill ha sina uppgifter hos oss. Vi måste med andra ord veta vart vi lagrar den känsliga informationen och hur vi på ett säkert sätt kan radera den.  Vi kan inte längre ha mängder med personuppgifter bara för att dessa kanske blir till någon nytta i framtiden. Varje personuppgift som lagras och behandlas måste motiveras.

Som företagare eller organisation som hanterar personuppgifter så bör ni kunna besvara dessa frågor:

  1. Varför har vi uppgifterna?
  2. Behöver vi uppgifterna?
  3. Hur samlades de in?
  4. Vem har tillgång till dem?
  5. Vart lagrar vi uppgifterna?
  6. Hur raderar vi dessa säkert?

Det är väldigt viktigt att ert företag, er organisation eller myndighet har kontroll över alla personuppgifter ni har tillgång till. Den enskilda individen ska när som helst kunna få ut vilka uppgifter ni har om personen eller få dem raderade. För att den nya lagen skall kunna efterlevas krävs tydliga rutiner på ett företag.

Hos oss på VHD lagras och behandlas personuppgifter i enlighet med de nya kraven i GDPR. Vi upprättar alla avtal som behövs och uppdaterar dokumenten löpande i takt med utvecklingar och tillägg i den nya lagen.

HUR

Hur kan vi på VHD Media underlätta för just dig? Har du ett kundregister idag som är uppdaterat och aktuellt? Om inte, hjälper vi dig mer än gärna så att ni slipper spendera onödiga pengar på exempelvis marknadsföring till någon som inte använder det mobilnumret ni har sparat.

Har du en kundklubb? Behöver du nu radera alla kontakter eller måste du be om kundens tillåtelse att fortsätta skicka meddelanden och erbjudanden?

Det beror på. I vissa fall behövs inte ett nytt samtycke från just dina kunder i din kundklubb. Du kan nämligen hävda intresseavvägning. Det gör att du slipper tappa kunder i onödan. Du minskar även risken för intäktsbortfall, samt att du behåller storleken på din nuvarande kundklubb. För ingen vill väl tappa kunder helt i onödan? Syftet med GDPR är inte att hämma affärer, snarare tvärt om.

Men något som är minst lika viktigt är rätten för era kunder att kunna avregistrera sig och bli bortglömda. Det kan vi också hjälpa er med. Låt era kunder känna sig trygga mer er verksamhet när de ska bli kunder hos er.

Här under kan du läsa mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda för att underlätta för just dig och din verksamhet.

Registerkontroll

Vi kan hjälpa dig att kostnadsfritt göra en Registerkontroll på ditt kundregister.

Database maintenance

Vi kan hjälpa er med att förädla er kunddata och verifiera, rätta till eller klä på personuppgifter som adress och telefonnummer.

Number lookup

Vi kan enkelt hjälpa till att identifiera och ta bort nummer som är felaktiga. Våra söktjänster är till stor nytta när du till exempel vill förhindra att skicka sms till inaktiva mobilnummer.

SMS

Vi kan hjälpa er att på ett effektivt sätt kommunicera med era kunder samtidigt som ni efterlever GDPR lagstiftningen.

Avregistrering

Vi ser till att ni har en rutin för kunder som vill bli bortglömda och inte längre ska finnas kvar i era utskick.